Nawozy wapniowe – jakie znaczenie ma wapń w uprawie roślin?

Wapń reguluje odczyn gleby oraz jest pierwiastkiem niezbędnym dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Rośliny odpowiednio odżywione nawozem wapniowym są dłużej zielone oraz aktywne fotosyntetycznie, co w efekcie powoduje wzrost plonu, ponieważ składnik ten, kontroluje proces fotolizy wody. Należy również podkreślić jego rolę w czasie podziału mitotycznego zachodzącego w merystemach roślin. Procesy te są szczególnie ważne w rozwoju systemu korzeniowego i tworzeniu włośników, co stanowi podstawę budowy przyszłego plonu. Ponieważ dzięki prawidłowo rozwiniętym korzeniom rośliny mogą pobrać z gleby większe ilości makropierwiastków (N, P, K, S i Mg) i mikropierwiastków (Mo, Mn, Zn, Cu, Fe, B). Również zbyt niski poziom Ca2+ blokuje anafazę przez co zahamowany jest wzrost roślin.

Dobre zaopatrzenie roślin bobowatych (motylkowych) w wapń jest koniecznym warunkiem tworzenia brodawek korzeniowych, w których odbywa się wiązanie azotu. Niedobór wapnia powoduje zaburzenie wzrostu łagiewki pyłkowej kukurydzy i nie dochodzi do zapłodnienia czego widocznym efektem jest niepełne zaziarnienie kolb. Jony wapnia jak i pozostałe składniki mineralne pobierane są przez korzenie wraz z wodą głównie w dzień, gdy aparaty szparkowe liści są otwarte. Pobrany przez rośliny wapń po jego wbudowaniu w blaszkę środkową (pektynian wapnia) w warunkach suszy gwarantuje wysoką wytrzymałość ścian komórkowych oraz utrzymuje integralność i spójność tkanek dzięki czemu pośrednio przyczynia się do zwiększenia odporności na patogeny i infekcje np. kwaśny odczyn gleby będący efektem zaniechania wapnowania gleb może przyczynić się do wystąpienia kiły kapusty w uprawie rzepaku (przy niewłaściwym zmianowaniu). Pobieranie jonów wapnia (Ca2+) przez rośliny jest w znacznym stopniu uwarunkowane genetycznie. Rośliny jednoliścienne zazwyczaj pobierają mniejsze ilości wapnia w stosunku do większości roślin dwuliściennych. Nawozy wapniowe  to najlepszy sposób by kwaśny odczyn gleby zmienić na lekko alkaliczny lub obojętny oraz zapewnienie swoim roślinom prawidłowego wzrostu i rozwoju.

Zapamiętaj !

  • około 50% gleb w Polsce wymaga wapnowania!
  • wapń wspomaga m.in. zawiązywanie nasion, dojrzewanie owoców i akumulację skrobi!
  • właściwe stężenie wapnia w glebie powinno wielokrotnie przekraczać potrzeby metaboliczne!
  • niedobory wapnia powodują brunatnienie wierzchołków i krawędzi blaszki liściowej. Nowe liście są zniekształcone (zwinięte lub sierpowate), zamierają stożki wzrostu!