Polihalit Complex 500kg, 25kg, 5kg

Kompleksowy nawóz z polihalitu, wzbogacony azotem i fosforem

Kompleksowy nawóz Polihalit Complex powstały na bazie polihalitu zawiera wszystkie niezbędne mikro i makroelementy wykorzystywane w uprawach rolnych, ogrodnictwie i sadownictwie. Bogaty skład polihalitu (S, K, Mg, Ca) został uzupełniony o azot (N) w postaci amidowej i amonowej oraz w pełni rozpuszczalną w wodzie formę fosforu (P). Obecność dwóch form azotu w jednej formule, dostarcza roślinom niezbędnych składników odżywczych w sposób zrównoważony, zapewniając im bezpieczne i optymalne warunki wzrostu. Unikalne połączenie składników w granulacie, sprawia że forma amidowa zatrzymywana jest w glebie, gdzie następnie zostaje przekształcona w formę amonową, dostępną dla roślin. Zapobiega to wymywaniu azotu do wód gruntowych oraz stratom azotu do atmosfery. Zbilansowany skład kompleksowego nawozu granulowanego zapewnia: uzupełnienie składników odżywczych, stymulując rośliny do prawidłowego rozwoju i wzrostu dzięki zawartości azotu, rozbudowę i wzrost korzeni dzięki zawartości fosforu, asymilację dwutlenku węgla oraz regulację gospodarki wodnej roślin dzięki potasowi. Wysoka zawartość siarki sprzyja skutecznemu wykorzystaniu azotu podczas plonowania roślin, magnez odpowiada za wzrost zdolności fotosyntetycznej oraz utrzymuje prawidłowy przebieg procesów biochemicznych w roślinie, ilość wapnia natomiast pokrywa jej zapotrzebowania odżywcze. Do zastosowania na każdym etapie upraw i każdym rodzaju gleb, w tym lekkich (narażonych na wymywanie). Wartością dodaną jest również obniżenie do minimum zwartości chlorków, co przekłada się na jakość plonu, wspomaganie naturalnych mechanizmów obronnych przed infekcjami grzybowymi i bakteryjnymi oraz zwiększenie tempa transportu asymilatów do miejsc docelowych.

Kompleksowa zawartość niezbędnych pierwiastków oraz makro- i mikroelementów

Kompleksowa zawartość niezbędnych makro- i mikroelementów

Polihalit jako inhibitor ureazy zwiększa wydajność azotu

Polihalit działający na zasadzie  inhibitora ureazy zapobiega stratom azotu

Wszystkie składniki całkowicie rozpuszczalne w wodzie

Nawóz bezchlorkowy, brak efektu zakwaszenia i zasolenia ziemi

Nawóz bezchlorkowy, brak efektu zakwaszenia i zasolenia ziemi

Do stosowania przedsiewnie i pogłównie we wszystkich uprawach, również dla roślin wrażliwych na chlorki

Do stosowania przedsiewnie i pogłównie we wszystkich uprawach, również dla roślin wrażliwych na chlorki

Opatentowana formuła G2D – idealna twardość i rozpuszczalność granuli

Opatentowana formuła G2D – idealna twardość i rozpuszczalność granuli

Polihalit Complex - granula

Właściwości nawozu mineralnego Polihalit Complex®

 • kompleksowe odżywienie roślin poprzez wysoki udział niezbędnych składników pokarmowych

 • kompozycja wzbogacona o mikroelementy

 • zrównoważony stosunek składników odżywczych, zapewniający optymalny wzrost roślin

 • obecność dwóch form azotu (amidowej i amonowej) w jednej formule

 • unikalne połączenie składników, co zapobiega  stratom azotu do atmosfery i wymywaniu go do wód gruntowych

 • wysoki udział fosforu (P) rozpuszczalnego w wodzie

 • stopniowe uwalnianie składników pokarmowych i przedłużona dostępność

 • wysoki udział dobroczynnej siarki siarczanowej, co sprzyja m.in. skutecznemu wykorzystaniu azotu podczas plonowania roślin

 • granulat do stosowania przedsiewnie i pogłównie, doskonałe zdolności rozsiewu

 • pełna rozpuszczalność, brak efektu zasolenia i zakwaszenia gleby

 • G2D Nodens Technology™ – wielostopniowa technologia rozpylenia, separacji, mieszania i agregacji aktywnych cząstek (wraz z aktywatorem ich rozpadu) dzięki czemu produkt cechuje się najwyższymi parametrami użytkowymi oraz pozwala na osiągnięcie istotnych oszczędności w nawożeniu

POLIHALIT COMPLEX®  – Kompleksowy nawóz granulowany z polihalitu, wzbogacony azotem i fosforem – Charakterystyka produktu

 • NAWÓZ KOMPLEKSOWY (PFC1 (C) (I) (a) (ii)) NAWÓZ BEZCHLORKOWY                                                NPK(Ca, Mg, Na, S) WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY 12,11,18 (+4+1,5+1+29) + MIKROELEMENTY
   
  12%       AZOT CAŁKOWITY (N)
  7%         AZOT N-AMONOWY
  5%         AZOT N-AMIDOWY
  11%        TLENEK FOSFORU (P2O5)
  10,5%    TLENEK FOSFORU (P2O5) ROZPUSZCZALNY W WODZIE
  11%        TLENEK FOSFORU (P2O5) ROZPUSZCZALNY W OBOJĘTNYM CYTRYNIANIE AMONU
  18%       TLENEK POTASU (K2O) ROZPUSZCZALNY W WODZIE
  4%         TLENEK WAPNIA CAŁKOWITY (CaO), 2,5% ROZPUSZCZALNY W WODZIE
  1,5%      TLENEK MAGNEZU CAŁKOWITY (MgO), 1,1% ROZPUSZCZALNY W WODZIE
  1%          TLENEK SODU (Na2O) ROZPUSZCZALNY W WODZIE
  29%       TRITLENEK SIARKI CAŁKOWITY (SO3), 22% ROZPUSZCZALNY W WODZIE
  0,2%      BOR (B) ROZPUSZCZALNY W WODZIE
  0,1%      CYNK (Zn) ROZPUSZCZALNY W WODZIE
  0,2%      ŻELAZO (Fe) 0,08% ROZPUSZCZALNY W WODZIE
  0,02%    MANGAN (Mn) 0,008% ROZPUSZCZALNY W WODZIE
   
 
 
 • Granulometria: 98% produktu ma postać granul o wymiarach 2-5mm
 • Środki ostrożności: stosować ochronę oczu i twarzy. W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku dostania się do ust natychmiast skontaktować się z lekarzem! Chronić przed dziećmi!
 • Składowanie: przechowywać z dala od promieni słonecznych, w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu

POLIHALIT COMPLEX®  – Kompleksowy nawóz granulowany z polihalitu, wzbogacony azotem i fosforem – Charakterystyka produktu

 • WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEOGRANICZONY  NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY PFC 1(C) (I) (a) (ii)
   12%  Azotu całkowitego (N) – Azot w
            formie amidowej (N-NH2) 5%, Azot
            w formie amonowej (N-NH4+) 7%
   11%  Pięciotlenku fosforu (P2O5)
            rozpuszczalnego w obojętnym
            roztworze cytrynianu amonu
            i wodzie.
           Pięciotlenek fosforu rozpuszczalny
            w wodzie (P2O5) 10,7 %
   18%  Tlenku potasu (K2O)
             rozpuszczalnego w wodzie
     4%  Całkowitego tlenku wapnia (CaO)
   1,5% Całkowitego tlenku magnezu (MgO)
      1% Całkowitego tlenku sodu (Na2O)
   29%  Całkowitego tritlenku siarki (SO3)
  0,2%  Bor (B)
  0,1%  Cynk (Zn)
  0,2%  Żelazo (Fe)
  0,02% Mangan (Mn)
 • Granulometria: 98% produktu ma postać granul o wymiarach 2-5mm
 • środki ostrożności: stosować ochronę oczu i twarzy. W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku dostania się do ust natychmiast skontaktować się z lekarzem!
 • przechowywać z dala od promieni słonecznych, w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu

Zastosowanie i dawkowanie nawozu Polihalit Complex®

Uprawy rolne 
300-800 kg/ha
Uprawy warzyw w polu
300-700 kg/ha
Uprawy sadownicze
200-500 kg/ha
Tereny zielone 
200-400 kg/ha
Przygotowanie podłoży ogrodniczych

i substratów torfowych 

0,5-2 kg/1m3
Przygotowanie gleby w szklarni/tunelu
5-15 kg/100m3
Nawożenie pogłówne pod osłonami
3-5 kg/100m3

Nawóz do stosowania przedsiewnie i pogłównie; zalecane wymieszanie z glebą. Dla doboru odpowiedniej dawki konieczne jest
uwzględnienie docelowego plonu, typu gleby oraz jej charakterystyki fizycznej i chemicznej. Poniższe zestawienie dawkowania ma
charakter orientacyjny.