Można wylać setki dobrze brzmiących słów o społecznej odpowiedzialności biznesu, można też po prostu pomagać. Od początku istnienia Firmy staraliśmy się, aby nasz sukces biznesowy miał również swoją społeczną stronę. Dla Właścicieli, Zarządu i Pracowników oczywiste było, że pomoc tym najbardziej potrzebującym powinna być znakiem rozpoznawczym naszej Spółki, a jednocześnie silnym potwierdzeniem związków ze społecznością Lubienia Kujawskiego i okolic.

Tylko w roku 2019 wsparliśmy w różny sposób m.in.: Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim, Klub Sportowy Lubienianka, Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim, miejscowy Klub Abstynenta i Lubieńskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Barka”, Żłobek Samorządowy, Szkołę Podstawową w Kanibrodzie, Koło Pszczelarzy w Lubieniu Kujawskim, Dom Dziennego Pobytu „Senior+” w Lubieniu Kujawskim i wiele, wiele innych inicjatyw.

Seweryn Rzepecki
Prezes GoudenKorrel S.A.

Podkreślić trzeba, że nasza pomoc nie miała jedynie charakteru materialnego, ale pozwalała również na integrację i aktywizację pracowników naszej Spółki wokół spraw uznawanych za najistotniejsze.

Rozwijająca się działalność charytatywna zrodziła w nas pomysł na jej usystematyzowanie poprzez powołanie do życia FUNDACJI POLCALC POMAGA, która dziś nosi nazwę FUNDACJA GOUDENKORREL. Jesteśmy przekonani, że pozwoli to w niedalekiej przyszłości nie tylko na podtrzymanie dotychczasowej skali wsparcia ze strony Spółki, ale również jej rozszerzenie. Mamy ambicję, aby nasza Fundacja była prawdziwym inkubatorem wsparcia dla tych najbardziej potrzebujących pomocy.

Michał Góra
Prezes Fundacji Goudenkorrel