Anna Latowska
Przewodnicząca Rady Fundacji

Julia Dąbrowska
Członek Rady Fundacji

Michał Góra
Prezes Zarządu