Mineralny nawóz potasowy Vervactor

Mineralny nawóz potasowy Vervactor® to nowoczesny nawóz granulowany. Wysoki udział potasu w kombinacji z siarką i wapniem oraz przy udziale magnezu i sodu sprawia, że nawóz posiada szerokie spektrum pokrycia potrzeb żywieniowych roślin. Dzięki temu Vervactor® przyspiesza wzrost roślin i jakość tworzących się tkanek, a pobudzony system korzeniowy wzmaga zdolności transportu składników pokarmowych. Mineralny nawóz potasowy Vervactor® aktywizuje procesy fotosyntezy roślin, syntezy węglowodanów, tłuszczów i białek, wspomaga również odporność termiczną roślin. Dzięki potasowi zawartemu w nawozie rośliny akumulują prowitaminę A i witaminy B1 i C, polepsza się również jakość gromadzonych cukrów. Z kolei udział siarki aktywuje detoksykację metali ciężkich i ksenobiotyków. Vervactor® to wszechstronne rozwiązanie godzące wysoką aktywność z bezpieczeństwem dla upraw!

Nawóz mineralny Vervactor
Mineralny nawóz potasowy Vervactor

Wysoki udział potasu w kombinacji z siarką i wapniem przy udziale magnezu i sodu

Obniżona zawartość toksycznych chlorków – jedynie 16,5% (sól potasowa 40%)

Do stosowania przedsiewnie i pogłównie, na uprawach rolniczych i warzywnych

Wysoka rozpuszczalność i przedłużona dostępność dla roślin

Brak efektu zasolenia i zakwaszenia gleby

Opatentowana formuła

Granula Nawozy mineralne Vervactor
 • źródło łatwo przyswajalnego, w pełni rozpuszczalnego potasu w postaci siarczanowo-chlorkowej
 • szerokie spektrum pokrycia zapotrzebowania w składniki odżywcze dla roślin, zrównoważony udział siarki i wapnia z dodatkiem magnezu
 • stopniowe uwalnianie składników pokarmowych i przedłużona dostępność
 • granulat do stosowania przedsiewnie i pogłównie, doskonałe zdolności rozsiewu
 • pełna rozpuszczalność, brak efektu zasolenia i zakwaszenia gleby
 • przeznaczony dla upraw rolniczych i warzywnych
 • G2D Nodens Technology ™ – wielostopniowa technologia rozpylenia, separacji, mieszania i agregacji aktywnych cząstek (wraz z aktywatorem ich rozpadu) dzięki czemu produkt cechuje się najwyższymi parametrami użytkowymi oraz pozwala na osiągnięcie istotnych oszczędności w nawożeniu

Mineralny nawóz potasowy VERVACTOR – Charakterystyka produktu

 • Nawóz mineralny (PFC1(C)(I)(a)(i))
  K(Ca, Mg, Na, S) PROSTY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY 30(+15+3+5,5+22)                                                                                                          30%  Tlenku potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie
  15%  Całkowitego tlenku wapnia (CaO), 7% CaO rozpuszczalnego w wodzie
  3%  Całkowitego tlenku magnezu (MgO), 2,5% MgO rozpuszczalnego w wodzie
  5,5%  Całkowitego tlenku sodu (Na2O), 4,5% Na2O rozpuszczalnego w wodzie
  22%  Całkowitego tritlenku siarki (SO3), 19% SO3 rozpuszczalnego w wodzie
 • Składniki: CMC1: Pierwotne surowce i mieszaniny: Surowa sól potasowa CAS: 15278-29-2,  Surowa sólpotasowa wzbogacona CAS:7447-40-7, Mączka wapienna CAS:471-34-1
 • Granulometria: 98% produktu ma postac granul o wymiarach 2-8 mm
 • pH substancji : 7,6

Wpływ nawozu mineralnego Vervactor na jakość gleby

Gleba jest najważniejszym źródłem składników odżywczych dla roślin. O jej zasobności decydują: ilość składników rozpuszczalnych w roztworze glebowym oraz pula makro i mikropierwiastków związana wymiennie z kompleksem sorpcyjnym. Ponad 70% gleb Polski wytworzyło się głównie z plejstoceńskich glin i piasków zwałowych, silnie rozmytych i przesortowanych przez wody lodowcowe, dlatego przyjmuje się, że aż 40% tych gleb charakteryzuje się niską jakością i przydatnością rolniczą (Krasowicz i in. 2011; Lekan i Terelak 1997). Niekorzystne warunki produkcyjne Polski, w porównaniu do krajów sąsiadujących stanowią dużą przeszkodę w uzyskiwaniu wyższych plonów. Niemniej przez odpowiednie zabiegi agrotechniczne, w tym nawożenie możemy przyczynić się do poprawy żyzności gleby. Wykazano, że prawidłowe i racjonalne nawożenie wpływa korzystnie na wielkość i wartość biologiczną oraz technologiczną plonów roślin (Kwiatkowski i in. 2006). W Polsce zużywa się ogółem 2049831 ton nawozów mineralnych rocznie tj. 140,2 kg·ha-1 użytków rolnych. Nadal jednak gleby o bardzo niskiej i niskiej zawartości pierwiastków niezbędnych takich jak fosfor, potas i magnez stanowią od 27% (dla Mg) do 37% (dla K) użytków rolnych (Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019). Dlatego istotne jest stosowanie w nawożeniu roślin nawozów mineralnych o wysokiej zawartości łatwo dostępnych pierwiastków zawartych w naturalnych, nieprzetworzonych chemicznie surowcach. Nawozem spełniającym te wyśrubowane kryteria jest  mineralny nawóz potasowy Vervactor®. Nawóz ten zawiera: 30% K2O, 22% SO3, 15% CaO, 3% MgO, 5,5%Na2O.  Wszystkie wymienione niezbędne pierwiastki mineralne występują w formie rozpuszczalnej w wodzie, a przez to łatwo dostępnej dla roślin. Vervactor®przeznaczony jest do stosowania bezpośrednio przed siewem roślin jak i krótko po wschodach.

Potas w nawozie mineralnym Vervactor®

Cechą szczególną mineralnego nawozu potasowego Vervactor®jest wysoka dawka dostępnego potasu, który wraz z wapniem odgrywa kluczową rolę w procesie pobierania wody przez roślin. Kationy K+ oraz Ca2+ regulują gospodarką wodną rośliny poprzez sterowanie procesem transpiracji Jon potasowy powoduje otwieranie, a Ca2+ zamykanie aparatów szparkowych liści. Wykazano, że pobrany przez rośliny potas wpływa na wzmocnienie kutykuli liścia co wpływa na ograniczenie parowania wody. Również wzrost koncentracji tego pierwiastka w soku komórkowym powoduje jego zagęszczenie, co wpływa na ograniczenie transpiracji. W efekcie korzystnego oddziaływania potasu na gospodarkę wodną rośliny obserwujemy lepsze wykorzystanie glebowych zapasów wody, co w warunkach jej niedoboru przyczynia się do zwiększenia uzyskanego plonu nawet o 30% (Czuba 2001). Według najnowszych badań ponad 60 różnych reakcji enzymatycznych jest aktywowanych przez jon potasowy (Stępień i in. 2009, Marschner 2011, Tripathi i in. 2014). Potas zwiększa aktywność fotosyntezy oraz przyspiesza przemieszczanie asymilatów z liści do innych organów rośliny. Stwierdzono również , że potas stymuluje proces syntezy białek i tłuszczów w roślinach. Pierwiastek ten zwiększa odporność roślin na choroby oraz ich mrozoodporność. Wykazano również jego korzystny wpływ na trwałość przechowalniczą roślin. Wykazano, że spośród makropierwiastków rośliny pobierają najwięcej azotu a następnie potasu (tab. 1.). Jego zawartość w popiele roślinnym jest najwyższa spośród innych pierwiastków i wynosi 40% (Czuba 2001).

Zastosowanie i dawkowanie nawozu mineralnego Vervactor

Uprawy rolnicze
Roślina Dawka nawozu (kg·ha-1)
Burak cukrowy 300-500
Chmiel 300-500
Groch 250-400
Gryka 200-300
Jęczmień jary 250-450
Jęczmień ozimy 250-450
Kukurydza 300-500
Mieszanki zbożowe 250-450
Owies 250-450
Pszenica jara 250-450
Pszenica ozima 250-450
Pszenżyto 250-450
Rzepak 400-500
Słonecznik 300-500
Soja 400-500
Topinambur 400-400
Użytki zielone 200-300
Ziemniaki 200
Żyto 200-450
Warzywa
Roślina Dawka nawozu (kg·ha-1)
Brokuł 300-500
Burak ćwikłowy 300-500
Cebula 300-500
Chrzan 400-600
Czosnek 250
Fasola karłowa 250-400
Fasola tyczna 250-400
Groszek zielony 200
Jarmuż 400-600
Kalarepa 400-600
Kalafior 400-600
Kapusta brukselska 400-600
Kapusta biała  500-700
Kapusta czerwona 450-650
Kapusta włoska 400-500
Kapusta pekińska 400-600
Marchew 250-400
Ogórek 250-350
Papryka  250-450
Por 400-600
Rzepa 500-600
Rzodkiew 300-500
Rzodkiewka 300-500

Sposób zastosowania nawozu mineralnego Vervactor na przykładzie rzepaku

Sposób zastosowania nawozu na przykładzie rzepaku
 1. Bousquet U., Scheidecker D., Heller R., 1981. Effect des conditions de culture sur la nutrition calcique de plantules calcifuge on calcicoles. Physiol. Veg., 19: 253-262.
 2. Czuba R., 2001. Znaczenie potasu w polskim rolnictwie. International Potash Institute -Basel/Switzerland, 1-40.
 3. Ernst W.H., 1998. Sulfur metabolism in higher plants: potential for phytoremediation. Biodegradation, 9: 311-318.
 4. Gondek K., Gondek A., 2010. Wpływ nawożenia mineralnego na plonowanie i zawartość wybranych makro i mikroelementów w pszenicy jarej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering , 55(1): 30-36.
 5. Islam A.K.M.S., Asher C.J., Edwards D.G. 1987. Response of plants to calcium concentration in flowing solution culture with chloride or sulphate as the counter-ion. Plant and Soil, 98: 377-395.
 6. Josefsson E. 1970. Glucosinolate content and amino acid composition of rapeseed (Brassica napus) mealas affected by sulphur and nitrogen nutrition. Journal of the Science of Food and Agriculture, 21: 98–103.
 7. Kleppinger-Sparace K.F., Mudd J.B., Sparace S.A., 1990. Biosynthesis of plant sulfolipids. In: Rennenberg H., Brunold Ch., Dekok I.J.,and Stulen I., (eds) Sulfur Nutrition and Sulfur Assimilation in Higher Plants, Academic Publishing , The Hague, pp.77-88.
 8. Kocoń A., 2012. Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód. www.docplayer.pl
 9. Krasowicz S., Oleszek W., Horabik J., Dębicki R., Jankowiak J., Stuczyński T., Jadczyszyn J., 2011. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski. Polish Journal of Agronomy, 7: 43-58.
 10. Kwiatkowski C., Wesołowski M., Harasim E., Kubecki J., 2006. Plon i jakość ziarna odmian pszenicy ozimej w zależności od poziomu agrotechniki. Pamiętniki Puławskie,
  142: 277-286.
 11. Lekan S., Terelak H., 1997. Zróżnicowanie środowiska glebowo-rolniczego Polski. Mat. Kon. Nauk. nt. „Ochrona i wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski”. Puławy, sesja I i II: 7-21.
 12. Loneragan F.J., Snowball K., 1969. Calcium requirements of plants. Australian Journal of Agricultural Research, 20: 465-478.
 13. Loneragan F.J., Snowball K., Simmons W.J. 1968. Response of plants to calcium concentration in solution culture. Australian Journal of Agricultural Research, 19: 845-857.
 14. Marschner H., 2011. Mineral Nutrition of Higher Plants. Edited by P. Marschner. Amsterdam, Netherlands: Elsevier/Academic Press, pp. 684,
 15. Marska E, Wróbel J. Znaczenie siarki dla roœlin uprawnych. Folia Univ Agric Stetin 204 Agricultura, 81:69-76.
 16. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019.
 17. Tripathi D.K., Singh V.P., Chauhan D.K., Prasad S.M., Dubey N.K. 2014. Role of macronutrients in plant growth and acclimation: recent advances and future prospective. Improvement of Crops in the Era of Climatic Changes, Editors: Parvaiz Ahmad, Mohd Rafiq Wani, Mohamed Mahgoub Azooz, Lam-Son Phan Tran Springer pp 197-216.
 18. Wójcik P., 1998. Odżywianie się roślin wyższych wapniem. Wiadomości Botaniczne, 42(3/4): 41-52.