„Starajcie się
zostawić ten świat
choć trochę lepszym,
niż go zastaliście”

           – Baden-Powell of Gilwell

uśmiechnięte buzie 100%
dziecięca radość 100%
pozytywne emocje 100%

Świąteczne prezenty dla POW „Przystań”

Bieg z Fundacją GoudenKorrel

Zmiana nazwy Fundacji

II Festiwal Dobrej Energii Cudnolandia