Nawozy potasowe – jakie znaczenie ma potas w uprawie roślin?

Potas wraz z wapniem odgrywa kluczową rolę w procesie pobierania wody przez rośliny. Kationy K+ oraz Ca2+ regulują gospodarką wodną rośliny poprzez sterowanie procesem transpiracji. Jon potasowy powoduje otwieranie, a Ca2+ zamykanie aparatów szparkowych liści. Według najnowszych badań ponad 60 różnych reakcji enzymatycznych jest aktywowanych przez jon potasowy. Pierwiastek ten zwiększa odporność roślin na choroby oraz ich mrozoodporność. Wykazano również jego korzystny wpływ na trwałość przechowalniczą roślin. W przypadku ziemniaka dobre zaopatrzenie roślin w potas polepsza akumulację skrobi w bulwach oraz zmniejsza ich podatność na ciemnienie miąższu przed i po ugotowaniu. Bulwy odmian ziemniaka przeznaczone na frytki i chipsy uzyskują lepszą barwę po wysmażeniu. Należy więc uważnie obserwować rozwój roślin i interweniować już w momencie pojawienia się pierwszych objawów niedoboru tego pierwiastka. W celu uzupełnienia niedoborów potasu  polecamy zastosowanie  mineralnych nawozów potasowych.

Zapamiętaj !

  • około 40% gleb w Polsce cechuje niska i bardzo niska zawartość potasu!
  • efektem niezbilansowanego zapotrzebowania na potas jest efekt sezonowości plonów!
  • rzepak i buraki cukrowe pobierają z plonem rocznie ok. 250-400 kg·ha-1 potasu!
  • objawami niedoboru potasu są chloroza (żółtawe przebarwienia starszych liści, występują najpierw na wierzchołkach blaszki), plamy nekrotyczne (żółtobrązowe plamy liści) oraz zwijanie się brzegów liści!