Nawozy magnezowe – jakie znaczenie ma magnez w uprawie roślin?

Magnez pobudza rozwój systemu korzeniowego. Bez niego nie funkcjonują podstawowe procesy fizjologiczne roślin, takie jak pobieranie składników mineralnych i fotosynteza. Magnez bowiem, jako składnik chlorofilu, wpływa na regulację procesów fotosyntezy oraz przemiany energetyczne w roślinie. Pierwiastek ten wpływa na lepsze wykorzystanie pobranego przez rośliny azotu, potasu i fosforu oraz poprawia jakość białka, ogranicza zawartość azotanów. Pobrany przez rośliny magnez oddziałuje korzystnie na transport i gromadzenie fosforu w nasionach. Ponadto, jego zawartość wpływa w istotny sposób na kondycję, odporność i rozwój roślin. Decyduje także o syntezie węglowodanów, tłuszczy i białek oraz bierze udział w transporcie asymilatów.

Przy braku magnezu w okresie jesiennej wegetacji roślin uprawnych zahamowany zostaje wzrost korzeni, a w konsekwencji całej rośliny. Wiosną z kolei jego niedobór utrudnia pobieranie i wykorzystanie azotu przez rośliny. Niedobory magnezu powodują słaby wzrost, spadek odporności roślin na choroby, opóźnianie faz rozwojowych roślin i redukcję plonu. Nawozy z magnezem są więc konieczne i to u wszystkich roślin uprawnych. Najbardziej na niedobór magnezu są wrażliwe rośliny kapustne (rzepak), okopowe (buraki cukrowe i pastewne, ziemniaki), zboża (ozime i jare), kukurydza, rośliny bobowate, a także wiele warzyw takich jak: pomidory, ogórki, sałata, dynia, papryka oraz warzywa korzeniowe. Nawozy magnezowe uzupełniają niedobory tego składnikah, który jest niezbędny do prawidłowego wzrostu roślin i stworzenia im optymalnych warunków glebowych.

Zapamiętaj !

  • ponad 33% gleb w Polsce cechuję się wadliwą (zbyt niską) zawartością magnezu!
  • magnez poprawia jakość białka roślinnego!
  • magnez jest regulatorem bilansu kationowo-anionowego roślin!
  • niedobory magnezu w fazach intensywnego wzrostu oraz tworzenia plonu zmniejszają odkładanie związków organicznych do nasion, bulw i korzeni, co istotnie redukuje wielkość plonu!