Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego

Hufiec ZHP powiatu włocławskiego należy do Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, a swoim działaniem obejmuje gminy z powiatu włocławskiego.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą ponad 110 000 członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Od ponad stu lat głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju

ZHP jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem należącym do światowego ruchu skautowego. Jest organizacją otwartą i apolityczną. Jednak ZHP to nie tylko organizacja, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. Harcerze, pełniąc służbę w najbliższym otoczeniu, kształtują swój charakter zgodnie z harcerskimi wartościami m. in.: patriotyzm, wiara, przyjaźń, służba, praca, sprawiedliwość, wolność, pokój, odpowiedzialność i braterstwo.

Poprzez ciekawe i niestandardowe zajęcia harcerze nabywają podstawowych umiejętności, które przydadzą się, w ich późniejszy, dorosłym życiu. Liczymy, że wsparcie jakie przekazujemy dla harcerzy zaprocentuje w ich przyszłości, Mamy nadzieję, że wyrosną na zdrowych, szczęśliwych i dobrych ludzi.