VERVACTOR

 • źródło łatwo przyswajalnego, w pełni rozpuszczalnego potasu w postaci siarczanowo-chlorkowej
 • szerokie spektrum pokrycia zapotrzebowania w składniki odżywcze dla roślin, zrównoważony udział siarki i wapnia z dodatkiem magnezu
 • natychmiastowe działanie i przedłużona dostępność dla roślin (do 50 dni)
 • granulat do stosowania przedsiewnie i pogłównie, doskonałe zdolności rozsiewu
 • pełna rozpuszczalność, brak efektu zasolenia i zakwaszenia gleby
 • przeznaczony dla upraw rolniczych i warzywnych
 • G2D Nodens Technology ™ - wielostopniowa technologia rozpylenia, separacji, mieszania i agregacji aktywnych cząstek (wraz z aktywatorem ich rozpadu) dzięki czemu produkt cechuje się najwyższymi parametrami użytkowymi oraz pozwala na osiągnięcie istotnych oszczędności w nawożeniu

Vervactor® to nowoczesny granulowany nawóz mineralny. Wysoki udział potasu w kombinacji z siarką i wapniem oraz przy udziale magnezu sprawia, że nawóz posiada szerokie spektrum pokrycia potrzeb żywieniowych roślin. Dzięki temu Vervactor® przyspiesza wzrost roślin i jakość tworzących się tkanek, a pobudzony system korzeniowy wzmaga zdolności transportu składników pokarmowych. Vervactor® aktywizuje procesy fotosyntezy roślin, syntezy węglowodanów, tłuszczów i białek, wspomaga również odporność termiczną roślin. Dzięki potasowi zawartemu w nawozie rośliny akumulują prowitaminę A i witaminy B1 i C, polepsza się również jakość gromadzonych cukrów. Z kolei udział siarki aktywuje detoksykację metali ciężkich i ksenobiotyków. Vervactor® to wszechstronne rozwiązanie godzące wysoką aktywność z bezpieczeństwem dla upraw!

Zastosowanie i dawkowanie
Informacje szczegółowe

Charakterystyka produktu

 • nawóz WE, typ A.3.2
 • skład: 32,6% K2O, 22,6% SO3, 9,06% CaO, 2,89% MgO
 • rozdrobnienie 100% < 90 mikronów
 • granulacja 2-8 mm
 • pH substancji : 7-8,5
 • środki ostrożności: stosować ochronę oczu i twarzy. W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku dostania się do ust natychmiast skontaktować się z lekarzem!
 • przechowywać z dala od promieni słonecznych, w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu

Bezterminowy okres przydatności

Fosfor Fosfor Potas Potas Siarka Siarka Wapń Wapń Magnez Magnez

Czy wiesz, że:

Przeczytaj więcej o potasie
BELENUS Zobacz PKSplus Zobacz
Kontakt