Spółka GoudenKorrel® z impetem wkracza na rynek globalny!

Debiut nawozów naszej marki Belenus i Vervactor miał miejsce na międzynarodowej konferencji „Fertilizer Latino Americano” w Rio de Janeiro w dniach 29.01.-01.02.2023 i zaowocował on zawarciem intratnych umów, które poszerzą sieć dystrybucji naszych towarów w krajach Ameryki Łacińskiej.

Konferencja była niepowtarzalną okazją do spotkania z kluczowymi przedstawicielami firm nawozowych nie tylko z Ameryki Łacińskiej, ale również z całego świata. Wydarzenie regularnie przyciąga 700 interesariuszy z 50 krajów, co pozwala na wymianę doświadczeń, poznania nowych rynkowych trendów, negocjacje oraz omówienie wpływu globalnych zmian na rynek nawozów.

Kluczowe tematy poruszone podczas prelekcji to:

  • Zrównoważony rozwój w rolnictwie: zmiana klimatu i jego wpływ; ograniczenie emisji CO w produkcji nawozów; zerowy wyciek cieczy
  • Gaz, niebieski i zielony amoniak oraz biopaliwa: harmonogram projektów; perspektywy dla światowego rynku gazu; wpływ dekarbonizacji na światowe ceny energii
  • Regionalne reflektory na rynkach brazylijskim i argentyńskim; rozwój polityki regionalnej; perspektywy dla kluczowych upraw
  • Perspektywy gospodarcze na świecie: poznaj opinię CRU na temat kluczowych wskaźników ekonomicznych, rynków energii i kosztów; dalsze implikacje wojny na Ukrainie
  • Zbadanie roli ESG w dostępie do finansowania projektów i handlu
  • Spojrzenie na brazylijską logistykę, perspektywy stawek frachtowych i statków; oraz dostępność czystych paliw
  • Długoterminowa prognoza pogody i scenariusze wpływu zmian klimatu
  • Światowe rynki nawozów: oczekiwania cenowe NPK, perspektywy dla Chin, Bliskiego Wschodu i Afryki; wpływ wojny na Ukrainie na przepływy handlowe
  • Specjalistyczne nawozy, biostymulatory i rolnictwo cyfrowe

 

Organizatorzy zadbali również o stworzenie przestrzeni do spotkań indywidualnych, duże zaplecze cateringowe oraz umilające czas przerw występy brazylijskich grup etnicznych.  Zainteresowanie jakim cieszyły się nasze produkty, potwierdza, że marka GoudenKorrel już w niedalekiej przyszłości odniesie sukces na całym świecie!

Wszystkim dziękujemy za spotkanie!