Niskochlorkowe nawozy mineralne na bazie polihalitu

Chlor bierze udział w wielu procesach fizjologicznych i jest zaliczany do mikroelementów. Jednak jego nadmiar w glebie szkodzi kiełkującym nasionom oraz młodym rozwijającym się roślinom. Jest wiele grup roślin, które nie tolerują chloru lub tolerują tylko w niewielkim stopniu np. część warzyw, drzewa i krzewy owocowe, bobowate, słonecznik czy ziemniaki.

Firma Goudenkorrel® produkuje nawozy na bazie minerału polihalit, który zawiera tylko połączenia siarczanowe oraz pierwiastki istotne w produkcji roślinnej takie jak: potas, siarka, wapń, magnez oraz  sód, dlatego nawozy takie jak Belenus® powodują niskie zasolenie co jest bardzo korzystne dla rozwoju roślin uprawnych. Indeks zasolenia jest najniższy wśród tego typu nawozów. (Ryc2.) Udział wapnia w składzie nawozów  pozwala  na zmniejszenia zakwaszenie gleby, co pozwala na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych . Wszystkie pierwiastki uwalniane są stopniowo, dłużej zalegają w glebie, dzięki czemu rośliny mogą efektywniej wykorzystać składniki odżywcze zawarte w nawozie. Składniki  nie są wymywane w głąb kompleksu glebowego , a makropierwiastki są dostępne już od momentu zastosowania i pobierane do 50 dni. (Ryc3.). Składniki nawozów marki Goudenkorrel® rozpuszczają  się w 100%. Proces przebiega wolniej niż w podobnych tego typu nawozach.(Ryc.4.)

Firma GoudenKorrel® na bazie polihalitu produkuje w technologii G2D Nodens Technology™ nawozy Belenus® oraz Vervactor® .

Nawóz mineralny Belenus

Wieloskładnikowy ekologiczny nawóz mineralny Belenus® otrzymany w G2D Nodens Technology™ z polihalitu jest znakomitym rozwiązaniem w uprawie roślin uprawnych.  Nawóz jest źródłem łatwo przyswajalnej i ekologicznej siarki , a jej zawartość wynosi  42% .

Nawozy mineralne Vervactor

Wieloskładnikowy, mineralny siarczanowo-chlorkowy nawóz Vervactor® produkowany w technologii G2D Nodens Technology™ na bazie minerału polihalit zawiera stosunkowo niską zawartość chlorków, co przekłada się na niskie zasolenie gleby. Jest to doskonały nawóz z szybko przyswajalnym potasem do stosowania w większości upraw.

Frakcja granuli i rozpuszczalność - nawozy z polihalitu

Ryc. 2. Wartość indeksu zasolenia dla wybranych produktów nawozowych

Uwalnianie siarki z polihalitu

Ryc. 3. Porównanie tempo uwalniania dobroczynnej siarki z polihalitu, z wybranymi nawozami mineralnymi

Rycina 4. Wartość indeksu zasolenia dla wybranych produktów nawozowych