Nawozy sodowe – jakie znaczenie ma sód w uprawie roślin?

Sód zwiększa hydratację biokoloidów, podnosi potencjał osmotyczny komórek, wpływa także na gospodarkę wodną rośliny,  jej oddychanie i przemiany związków azotowych. Pierwiastek ten zaliczany jest do pożytecznych i pomimo, że nie jest składnikiem pokarmowym niezbędnym do życia rośliny, pozwala uzyskać wysokie plony i dobrą jakość. Wprawdzie rośliny w naszej strefie klimatycznej mogą funkcjonować bez sodu, ale zastosowanie nawozów sodowych w glebach o niskiej zawartości tego składnika korzystnie reaguje wzrostem plonu na jego obecność, przykładem może być np. burak cukrowy. Sód zwiększa tolerancję na suszę m.in. poprzez wzrost ciśnienia osmotycznego komórek roślinnych, które dzięki niemu sprawniej pobierają i zatrzymują wodę. Deficyt sodu w roślinie powoduje zakłócenia w działaniu aparatów szparkowych regulujących transpirację. W przypadku suszy, aparaty szparkowe roślin odżywionych sodem, zamykają się wcześniej, dzięki czemu tracą mniej wody. Wśród roślin uprawnych szczególnie korzystnie na sód reagują rośliny z rodziny kosmowatych, ale także niektóre zboża i trawy.

Zapamiętaj !

  • sód w buraku cukrowym ułatwia tworzenie fruktozy i jej przemianę w glukozę magazynowaną w korzeniu.
  • z powodu działania osmotycznego jon sodu może zastąpić ważny dla wzrostu komórki i gospodarki wodnej potas.
  • sód ułatwia niektórym roślinom C4 przyswajanie CO2 z powietrza przy jego niskiej koncentracji