Nawozy mineralne o przedłużonym działaniu

Rozpuszczalność to decydujący czynnik, mający wpływ na dostępność składników pokarmowych zawartych w nawozach, potrzebnych i pobieranych w określonych ilościach przez konkretne rośliny. Dostępne na rynku nawozy mineralne różnią się od siebie zarówno zawartością procentową składników pokarmowych, jak również ich rozpuszczalnością. Istnieje wiele czynników takich jak: pH, temperatura, typ gleby czy ilość opadów, które wpływają na stopień rozpuszczalności pierwiastków zawartych w nawozach. Wydłużone działanie mineralnych nawozów wieloskładnikowych to jedna z najważniejszych cech decydujących o skuteczności stosowanego nawozu.

Nawozy o przedłużonym działaniu vs. nawozy szybko rozpuszczalne

Granulowane nawozy mineralne możemy podzielić na szybko rozpuszczalne oraz na nawozy o wydłużonym działaniu. W przypadku tych pierwszych, istnieje ryzyko, że część pierwiastków zostanie wymyta w głąb kompleksu glebowego i rośliny nie wykorzystają w pełni ich potencjału. Nawozy mineralne o wydłużonym działaniu mają stopniowy okres uwalniania i precyzyjne dawkowanie makropierwiastków. W nawozach marki GoudenKorrel® o przedłużonym działaniu, składniki odżywcze takie jak: siarka, potas, wapń, magnez i sód,  w pierwszym etapie, czyli 15 dni od zastosowania nawozu, dostępne są już w 50%. Wraz z postępowaniem procesu w czasie, dostępność ta się zwiększa. Technologia G2D Nodens Technology™ stosowana przy produkcji nawozów mineralnych Goudenkorrel® sprawia, że granule mają wydłużony czas aktywacji, a proces rozkładu trwa około 3 miesięcy.  Pierwiastki uwalniane są powoli, co wydłuża ich czas działania w glebie oraz zapobiega szybkiemu wypłukiwaniu. Szybkość uwalniania składników pokarmowych zależy również od temperatury i wilgotności gleby.

Nawozy o przedłużonym działaniu w dobie rolnictwa zrównoważonego.

Jeszcze 10-20 lat temu, porównując działanie nawozów o wydłużonym działaniu i tradycyjnych, uwzględniano jedynie wielkość plonu oraz cechy estetyczne. Dopiero w ostatnich latach, kiedy użycie nawozów mineralnych o wydłużonym działaniu  stało się bardziej popularne zwrócono uwagę na dopasowanie uwalniana z nich składników pokarmowych do potrzeb pokarmowych roślin oraz wynikającą z tego redukcję strat tych składników. Należy pamiętać, że w dobie rolnictwa zrównoważonego aspekty środowiskowe działalności rolniczej mają kluczowe znaczenie.  Ścisłe dostosowanie dawek nawozowych do tempa ich pobierania i potrzeb pokarmowych roślin to możliwości, które możemy wykorzystać w celu zwiększenia efektywności nawożenia i uniknięcia strat składników pokarmowych. Kolejnym z rozwiązań tego problemu jest stosowanie nawozów o powolnym, kontrolowanym uwalnianiu składników. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu światowy przemysł nawozowy ciągle udoskonala i wprowadza na rynek nowe nawozy wolnodziałające, które charakteryzują się rozłożonym w czasie wydzielaniem składników pokarmowych, coraz lepiej dopasowanym do tempa pobrania ich przez rośliny. (J. Korzeniowska, 2009)

Dlaczego warto wybrać mineralne nawozy wieloskładnikowe o przedłużonym działaniu firmy GoudenKorrel®?

W dobie, kiedy technologia mknie do przodu, a ceny nawozów rosną w zaskakującym tempie, nowe rozwiązania pomagają rolnikom dokonać wyboru co do zastosowania dla ich upraw odpowiedniego typu nawozu. W dzisiejszych realiach nie ma miejsca na przypadkowe wybory. Sekret nawozów GoudenKorrel® o wydłużonym działaniu tkwi w granulach wytworzonych dzięki opatentowanej technologii G2D, opracowanej na potrzeby przetworzenia naturalnego minerału jakim jest polihalit. Jako jedyny producent nawozów wieloskładnikowych na świecie opracowaliśmy i opatentowaliśmy metodę produkcji aktywnego polihalitu,  dzięki czemu możemy utrzymać wystarczająco wysoką zawartość składników i odpowiednią krzywą ich uwalniania!

Uwalnianie siarki z polihalitu