GoudenKorrel S.A.  prezentuje swoje produkty w nowych opakowaniach!

Już od 16 lipca zgodnie z Unijnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE, regulującym przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, nasze nawozy pojawią się na rynku w opakowaniach z nową szatą graficzną, zawierającą wszystkie niezbędne informacje dotyczące składu, przechowywania, bezpieczeństwa oraz zastosowania.  Robimy wszystko, aby nasi klienci mogli cieszyć się nie tylko wysoka jakością naszego produktu, ale także żeby dostarczyć jak najwięcej przydatnych informacji potrzebnych podczas użytkowania!

Jednocześnie informujemy, że nawóz Belenus® uzyskał świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy. Produkt jest umieszczony w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/647/2022.